Controle van de kwik-afscheiding in de rookgaswasser

De procesmeting van kwik wordt gebruikt voor de bewaking van hoge Hg-concentraties (Hg en HgCl2) uit de verbranding van afval met onbekende samenstelling. Bij een overbelading van de gaszuiveringsinstallatie met zeer hoge Hg-concentraties (> 3.000 µg/m³) moeten er snel maatregelen worden genomen om de emissiegrenswaarde te kunnen handhaven. Dit is dankzij de nieuwe meetmethode met de Zeeman-meettechniek in de MERCEM300Z zonder dwarsgevoeligheid, juist ook bij hoge SO2-concentraties in het onbehandelde gas betrouwbaar en onderhoudsarm mogelijk.

 • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
  Toekomstgerichte kwikmeting in rookgassen
  • Exacte meting van “totale Hg” in de thermische converter (gepatenteerd)
  • Meten zonder verbruiksmaterialen
  • Praktisch slijtagevrij transport van meetgas m.b.v. filterpomp - geen bewegende onderdelen
  • Geïntegreerde kalibratiecuvet voor automatische driftcorrectie
  • Automatische aanpassing aan het volledige systeem door ingebouwde testgasgenerator (optioneel)
  • Modulaire systeemconstructie